Chính Sách Giao Hàng

Mục đích của chính sách giao hàng

Quy định chính sách giao nhận với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sản phẩm của Michael's Nuti.

Phạm vi áp dụng

  • Đối tượng áp dụng: Cho tất cả các khách hàng mua sản phẩm Michael's Nuti.
  • Khu vực áp dụng: Giao nhận trên toàn quốc.

Nội dung giao nhận sản phẩm

Trước khi vận chuyển, bộ phận giao nhận sẽ liên lạc với Quý khách hàng để hẹn thời gian, địa điểm cụ thể để giao hàng cho Quý khách hàng.