Phương thức thanh toán

Hiện tại, Michael's Nuti hỗ trợ các phương thức thanh toán được liệt kê dưới đây:

Thanh toán bằng tiền mặt:

  • Quý khách hàng vui lòng thanh toán trực tiếp tại công ty ngay khi mua hàng tại gian hàng.
  • Nếu địa điểm giao hàng ngay tại nơi thanh toán, nhân viên giao hàng của chúng tôi sẽ thu tiền khi giao hàng.